ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Кабелна телевизия
Етаж
3
ПЛОЩ
68.37 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
Район
Северен
Квартал
Кършияка
Адрес
гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Средец“ № 48, ет. 3, ап. 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 04.06.2023 до 04.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Забележка: върху имота има запазено право на ползване.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.695.1. 5 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка шест девет пет точка едно точка пет/, гр. Пловдив, Общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение. Адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Средец“ № 48, ет. 3, ап. 5, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 68,37 кв.м. /шестдесет и осем цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра/, прилежащи части: изб. пом. 4, ниво 1, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.695.1.6, 56784.506.695.1.4 под обекта: 56784.506.695.1.2, над обекта: 56784.506.695.1.8, който самостоятелен обект се намира на етаж № 3 /три/ в сграда с идентификатор 56784.506.695.1 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка шест девет пет точка едно/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Средец“ № 48, застроена площ: 198 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 5 /пет/, брой самостоятелни обекти в сградата: 22 /двадесет и два/, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, която сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.695 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка шест девет пет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: от 08.01.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Средец“ № 48, застроена площ: 365 кв.м. /триста шестдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 /петнадесет/ метра/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1140, квартал: 610а по плана на V-та градска част, парцел XIX, при граници на поземления имот: 56784.506.9577, 56784.506.9685, 56784.506.684, 56784.506.696, който имот по акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ „В“ по нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж № 71, том 38, нот. дело № 12014/25.09.1995 г. на нотариус при Районен съд Пловдив /апартамент 5 – пети съгласно разрешение за ползване № 266/03.08.2001 г. на ДНСК – Пловдив/, находящ се в югоизточната част на II-втория жилищен етаж на триетажна с подземен, партерен и мансарден етаж жилищна сграда /с разрешение за ползване № 266 от 03.08.2001 г. на ДНСК – Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, Общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Средец“ № 48 /четиридесет и осем/, третата от север на юг,, със застроена площ на апартамента от 68.37 кв.м. /шестдесет и осем цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра/, с изложение: изток-юг, състоящ се от: дневна – столова, готварна, спалня, кабинет, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, при граници: от север – апартамент „А“, от изток и юг – дворното място и от запад – коридор и апартамент „С“, ведно с избено помещение № 4 /четири/ със застроена площ от 8 кв.м. /осем квадратни метра/, при граници: от север – коридор и изба № 7, от изток – изба № 7, от юг – дворното място и от запад – абонатно помещение, както и съответните идеални части от общите части на сградата построена в УПИ /парцел/ XIX /деветнадесети/, отреден за имот планоснимачен номер № 1140 /хиляда сто и четиридесет/, в кв. 610А /шестстотин и десет „А“/, по плана на V-пета градска част на гр. Пловдив, с площ на УПИ от 368 /триста шестдесет и осем/ квадратни метра, при граници: ул. „Средец“, склад на Георги и Василка Кривчеви, Петър Митев и непроходима улица.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 67077,60 лв. (шестдесет и седем хиляди седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки).

Мариана Георгиева Кирова
РЕГ. № ЧСИ
823
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.”Стефан Веркович” №3, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 626771
Мобилен телефон
0879530677
Публикувано на 5 май 2023 г. в 14:08 часа
Тристаен апартамент
91.73 кв.м
162 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ж.к. Тракия, бл. 273, вх. А, ет. 2, ап. 4/14
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 12.05.2023 до 12.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.06.2023 11:00
Публикувано на 10 май 2023 г. в 14:12 часа
Тристаен апартамент
93.62 кв.м
131 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
бул. Александър Стамболийски №53
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Драгомира Димитрова Митрова
СРОК
от 13.05.2023 до 13.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2023 11:00
Публикувано на 12 май 2023 г. в 11:25 часа
Тристаен апартамент
104.86 кв.м
311 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ул. "Опълченска" № 16, ет. 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Константин Михайлов Павлов
СРОК
от 19.05.2023 до 19.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2023 12:00
Публикувано на 23 май 2023 г. в 09:56 часа
Тристаен апартамент
168.00 кв.м
97 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ЖК. Слънчогледи, бул. Пещерско шосе, бл. С, ет. 6, АП. 28
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Константин Михайлов Павлов
СРОК
от 26.05.2023 до 26.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2023 14:00