ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
45.00 кв.м
Населено място
с. Люляково
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 13.06.2023 до 13.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2023 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1300 кв.м. /хиляда и триста кв.м./, съставляващо УПИ №XV-275 /петнадесет – двеста седемдесет и пет/ в кв.5 /пети/ по плана на селото, при граници: от двете страни улици, УПИ №XVI – 125, УПИ № XIV – 126, заедно с построените в това дворно място ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА със застроена площ от 45 кв.м./ четиридесет и пет кв.м./, от която първият етаж се състои от ГАРАЖ със застроена площ от 21 кв.м. /двадесет и един кв.м./ и стая за живеене; втори етаж със застроена площ от 45 кв.м./ четиридесет и пет кв.м./, състоящ се от две стаи и кухня, и СТОПАНСКИ ПРИСТРОЙКИ, ведно с всички приращения, насаждения и други подобрения в имота. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 124, том 1, дв.вх.рег. № 1928/21.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 26 април 2023 г. в 11:28 часа
Къща с парцел
62.88 кв.м
43 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Генерал Тошево
Адрес
ул."Неофит Бозвели" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 08.05.2023 до 08.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.06.2023 09:00
Публикувано на 2 май 2023 г. в 11:41 часа
Къща с парцел
73.00 кв.м
38 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дъбрава
Адрес
ул."Четиринадесета" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 12.05.2023 до 12.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.06.2023 10:00
Публикувано на 11 май 2023 г. в 10:22 часа
Къща с парцел
125.00 кв.м
8 496.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Безмер
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 22.05.2023 до 22.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.06.2023 09:00
Публикувано на 12 май 2023 г. в 09:40 часа
Къща с парцел
960.00 кв.м
20 304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кардам
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.05.2023 до 29.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2023 10:00