ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
21 709.00 кв.м
Населено място
гр. Тетевен
Адрес
ул. "Лечо гайдаря" № 40
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 18.06.2023 до 18.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2023 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

14238/21940 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72343.500.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. „Лечо гайдаря“ № 40, с площ 21 709 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: няма, при съседи: № 72343.500.7192, № 72343.28.201, № 72343.500.5010, № 72343.500.5278, № 72343.500.5009, № 72343.500.5277, № 72343.500.7194, № 72343.500.3521, № 72343.500.3520, № 72343.500.7193, № 72343.500.333, № 72343.500.330, № 72343.500.3536, заедно с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор № 72343.500.337.1 със застроена площ 333 кв. м., брой етажи 4, предназначение: Промишлена сграда, 2. СГРАДА с идентификатор № 72343.500.337.2 със застроена площ 9317 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда, 3. СГРАДА с идентификатор № 72343.500.337.3 със застроена площ 45 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда, 4. СГРАДА с идентификатор № 72343.500.337.6 със застроена площ 105 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда и 5. СГРАДА с идентификатор № 72343.500.337.7 със застроена площ 158 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 1579/21<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663, <br />email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 4 април 2023 г. в 11:56 часа
Производствен имот
76 553.00 кв.м
1 409 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Баховица
Адрес
ул. Св. Св. Кирил и Методи"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 26.04.2023 до 26.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2023 14:00
Публикувано на 4 април 2023 г. в 14:15 часа
Производствен имот
7 726.00 кв.м
763 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Угърчин
Адрес
ул. "Христо Ботев"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 26.04.2023 до 26.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2023 09:00
Публикувано на 18 април 2023 г. в 08:56 часа
Производствен имот
13 054.00 кв.м
151 106.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям извор
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 30.04.2023 до 30.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2023 14:00
Публикувано на 18 април 2023 г. в 16:15 часа
Производствен имот
1 458.00 кв.м
353 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дерманци
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2023 до 07.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.06.2023 14:00