ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
5 108.00 кв.м
Населено място
с. Мало Бучино
Адрес
с.Мало бучино
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 03.09.2023 до 03.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/78 (една седемдесет и осма) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 46721.3852.142 (четири, шест, седем, две, едно, точка, три, осем, пет, две, точка, едно, четири, две), с адрес с. Мало Бучино, общ. Столична, обл. София (столица), заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/17.03.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, при последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 27.04.2022 г., с адрес на поземления имот: с. Мало Бучино, район „Овча купел“, ул. „Рила“, с площ 5108 (пет хиляди сто и осем) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 14 (четиринадесте), парцел ІІ (втори), с начин на трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 46721.3852.994, 46721.3852.986, 46721.3852.855, 46721.3852.831, 46721.3852.830 и 46721.3852.992, ведно с всички подобрения и приращения в имота

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 18 август 2023 г. в 11:14 часа
Парцел
5 002.00 кв.м
21 787.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр.Банкя, Вердикал, местност Ръсовица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 18 август 2023 г. в 11:17 часа
Парцел
5 102.00 кв.м
22 255.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр. Банкя, район „Банкя“, Вердикал, местност „Полето“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 30 август 2023 г. в 08:57 часа
Парцел
23 916.00 кв.м
20 102 427.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Младост, квартал „Младост 4”, ул. „Бизнес парк” № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 31 август 2023 г. в 10:33 часа
Парцел
2 830.00 кв.м
144 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ж.к.Бенковски, ул."Игрище"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 11:00