ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
5
ПЛОЩ
131.73 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Триадица
Адрес
район „Триадица“, ул. Жилищна група "Южен парк", блок 110
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Апартамент № 7 (седем), на четвърти етаж, със застроена площ 131,73 (сто тридесет и едно цяло седемдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от антре, кухня-трапезария-дневна, 2 (две) спални, 2 (две) бани с тоалетна, тоалетна и две тераси, при съседи: апартамент № 8, от три страни двор, стълбище, отгоре- апартамент № 9, отдолу-апартамент № 5, заедно с nрипадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата равняващи се на 8,14 % (осем цяло и четиринадесет стотни върху сто) или 19,98 (деветнадесет цяло деветдесет и осем стотни) кв. м и 6,23 % (шест цяло двадесет и три стотни върху сто) от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда – блок № 1 (едно), заснет като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1004.57.1.7 (шест осем едно три четири, точка, едно нула нула четири, точка, пет седем, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно схема № 15-399600-08.05.2019 г. на СГКК гр. София, с адрес на имота гр. София, район „Триадица“, ул. Жилищна група "Южен парк", блок 110 (сто и десет),етаж 5 (пет), апартамент № 7 (седем), като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.1004.57, 68134.1004.179, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 (едно), с посочена в документа площ 131.73 (сто тридесет и едно цяло седемдесет и три стотни) кв. м, с прилежащи части 8,14 % (осем цяло и четиринадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 68134,1004.57.1.8, под обекта 68134.1004.57.1.51, над обекта 68134.1004.57.1.9

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 18 август 2023 г. в 16:30 часа
Многостаен апартамент
181.84 кв.м
992 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район “Триадица“, жилищна група “Южен парк", блок 110
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 11 септември 2023 г. в 15:48 часа
Многостаен апартамент
76.16 кв.м
96 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. „Младост 1“, блок № 45
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 10:00