ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
-1
ПЛОЩ
30.49 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
район "Триадица“, Жилищна група "Южен парк", блок 110
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Паркомясто № 1 (едно), на сутеренен етаж от самостоятелно обособена паркинг зона от подземния гараж на блок № l (едно), със застроена площ от 30,49 (тридесет цяло четиридесет и девет стотни) кв. м, при съседи: паркомясто №2, от две страни сутеренна стена и паркомясто № 10, заедно с припадащите се на това паркомясто идеални части от общите части на подземните гаражи, равняващи се на 11,46 % (единадесет цяло четиридесет и шест стотни върху сто) или 22,18 (двадесет и две цяло и осемнадесет стотни) кв. м и 1,82 % (едно цяло осемдесет и две стотни върху сто) от правото на строеж върху мястото, върху което е построен подземния паркинг на жилищната сграда - блок № 1 /едно/, заснето по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК като част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1004.51.1.12 (шест осем едно три четири, точка, едно нула нула четири, точка, пет седем, точка, едно, точка, едно две), съгласно схема № 15-399583-08.05.2019 г. на СГКК гр. София, с адрес на имота гр. София, район "Триадица“, Жилищна група "Южен парк", блок 110 (сто и десет), етаж -1 (минус едно), гараж ПМ, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.1004.57, 68134.1004.1791, с предназначение на самостоятелния обект - гараж в сграда, брой нива на обекта 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти е сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта няма

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 18 август 2023 г. в 16:38 часа
Гараж
22.14 кв.м
50 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район "Триадица“, Жилищна група "Южен парк", блок 110
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 7 септември 2023 г. в 11:27 часа
Гараж
39.00 кв.м
5 556.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Владая
Адрес
Владая
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 09:00
Публикувано на 27 септември 2023 г. в 13:29 часа
Гараж
17.06 кв.м
39 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Люлякова градина № 2, бл. 214
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 29.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 09:00