ПЛОЩ
1 030.00 кв.м
Населено място
с. Беловец
Адрес
с.Беловец, улица "Алеко Константинов" №17
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №351 /триста петдесет и едно/, от квартал 51 /петдесет и едно/, находящ се в строителните граници на село Беловец, община Кубрат, област Разград, с площ по документ за собственост 1030 /хиляда и тридесет/ квадратни метра, а по подробен устройствен план на селото, одобрен със заповед №286/1981г., с площ 1076 /хиляда седемдесет и шест/ квадратни метра, с адрес: улица "Алеко Константинов" №17 /седемнадесет/, при граници, съгласно скица: улица "Алеко Константинов", ПИ №352, УПИ №VI-350 и улица "Добруджа", ведно с построените в същия поземлен имот ЖИЛИЩНА СГРАДА, с декларирана застроена площ по удостоверение за данъчна оценка 60 /шестдесет/ квадратни метра, подобрения и трайни насаждения, съгласно горецитирания план 1065 /хиляда шестдесет и пет/ квадратни метра, попадат в отредения за имота УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VII-351 /римско седми тире арабско триста петдесет и едно/, от квартал 51 /петдесет и едно/, с площ 1079 /хиляда седемдесет и девет/ квадратни метра, с неуредни регулационни отношения за 14 /четиринадесет/ квадратни метра, придаващи се от улица и част от поземлен имот, с обща площ 11 /единадесет/ квадратни метра, от които 7 /седем/ квадратни метра, попадат в УПИ №VIII-352 /римско осми тире арабско триста петдесет и две/ и 4 /четири/ квадратни метра се придават към улица..

Деян Петков Драганов
РЕГ. № ЧСИ
762
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 621042
Мобилен телефон
0899977851; 0895995773
Публикувано на 15 август 2023 г. в 12:05 часа
Парцел с къща
2 332.00 кв.м
14 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вазово
Адрес
ул. Гео Милев № 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 13:30
Публикувано на 31 август 2023 г. в 09:21 часа
Парцел с къща
672.00 кв.м
2 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Просторно
Адрес
с.Просторно , ул."Борисова"№8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гюнеш Шабанов Солаков
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 11:00
Публикувано на 31 август 2023 г. в 15:37 часа
Парцел с къща
1 078.00 кв.м
9 590.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йонково
Адрес
ул.Ком № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30
Публикувано на 4 септември 2023 г. в 11:57 часа
Парцел с къща
807.00 кв.м
60 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Поровец
Адрес
ул.Витоша № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30