ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
59.50 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
Ж.К. ДРУЖБА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.560.57.1.3 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен кв.”Дружба” ет.1 и попада в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.57. Предназначение: за офис, брой нива: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.560.57.1.4, под обекта: 67338.560.57.1.2, 67338.560.57.1.1, над обекта: няма. Площ по документ за собственост: 59.50кв.м..

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 29 август 2023 г. в 14:45 часа
Офис
40.90 кв.м
22 968.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
Ж.К. "ДРУЖБА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 16:00