ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
2
ПЛОЩ
84.00 кв.м
Населено място
гр. София
Квартал
Ж.К.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Адрес
жк Христо Смирненски бл.40, вх.А, ет.2, ап.5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Апартамент № 5 (пет), находящ се в гр. София, блок 40, вх. А, на втори етаж, ж.к. „Христо Смирненски“, със застроена площ 84 (осемдесет и четири) кв. метра, състоящ се от 3 стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи на жилището: стълбище, ап. № 3, ап. № 4, двор, заедно с избено помещение № 5, без описана квадратура по документ за собственост, при съседи на същото: коридор, мазе № 4, мазе № 6, заедно с 5,746 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, представляващо по актуална скица ПИ 675 от квартал 211 по регулационния план на местност Христо Смирненски, Слатина, град София, който е идентичен с блок 40, к-с Христо Смирненски, п-л 188, 189 от кв. 210, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК заснет като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.705.306.10.5, при последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Слатина, бл.40, вх.А, ет.2, ап.5, който самостоятелен обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 68134.705.306.10, с предназначение: Жилищна сграда- многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.705.306, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент- в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение, при брой нива на обекта- 1, с посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.705.306.10.4, 68134.705.306.10.26, под обекта- 68134.705.306.10.2, над обекта- 68134.705.306.10.8, стар идентификатор: няма, собственици по данни от КРНИ: няма данни, носители на други вещни права по данни от КРНИ: няма данни.

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 21 август 2023 г. в 18:07 часа
Тристаен апартамент
132.81 кв.м
326 292.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бул. Княгиня Мария Луиза № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 10:30
Публикувано на 29 август 2023 г. в 16:39 часа
Тристаен апартамент
85.89 кв.м
236 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Константин Иречек № 11, етаж 7 - първи подпокривен етаж
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:45 часа
Тристаен апартамент
158.26 кв.м
303 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Витоша“ , ул. „Планинец“ № 9,
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 7 септември 2023 г. в 12:37 часа
Тристаен апартамент
96.93 кв.м
394 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ул. "Хан Пресиян" № 18
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 09:00