ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
6
ПЛОЩ
158.26 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
район „Витоша“ , ул. „Планинец“ № 9,
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № 19, находящ се в гр. София, район „Витоша“ при Столична община, в жилищна сграда на ул. „Планинец“ № 9, на 2-ри мансарден етаж, на кота + 14,25 м., състоящ се от коридор, две бани с тоалетни, складово помещение, дневна с кухненски бокс, две стаи, дрешник и две тераси, с площ от 158,26 кв.м., при граници по документ за собственост: от запад – стълбище, стълбищна площадка и асансьорна шахта, от север – рампа за подземни гаражи и двор, от изток – двор, от юг – двор, заедно с 7,54% идеални части от общите части на сградата, заедно със СКЛАД № 1 на втори мансарден етаж, на кота + 14,25 м., със застроена площ от 2,40 кв.м., при съседи: от запад – улица, от север – стълбищна площадка, от изток – асансьорна шахта, от юг – апартамент № 19, ведно с 0,11% идеални части от общите части на сградата и 7,65% идеални части от ДВОРНОТО МЯСТО, находящо се в гр. София, Столична община, район „Витоша“, цялото с площ, съгласно документ за собственост 790,00 кв.м., а съгласно приложена скица 820,00 кв.м., съставляващо по скица УПИ XXIII-211, от квартал 184, по плана на гр. София, от 2003г., местността „Гърдова глава“, с административен адрес ул. „Планинец“ № 9, при граници на имота по скица: ул. „Планинец“, УПИ – XXII-212, XXI-213, УПИ XX-214, УПИ II-209 и УПИ I-210, а по доказателствен акт, при съседи: ул. „Планинец“, Иван Георгиев Иванов, Георги, Владимир и Веска Антонови Трифонови, Георги Николчев и Ал. Костов и Фанка и Спас Антонови Трифонови,

Към момента административният район, в който се намира имотът, е кадастриран, но самият обект няма идентификатор съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София. Съгласно чл.6, ал.3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл.60, т.1-7 ЗКИР и към него се прилага скица - копие от кадастралната карта.

Предвид горното, купувачът ще трябва да инициира и проведе процедура по нанасяне на имота в кадастралната карта.

ЗАЕДНО С

ГАРАЖ № 2, находящ се в гр. София, район „Витоша“ при Столична община, в жилищна сграда на ул. „Планинец“ № 9, с площ от 58,35 кв.м., при граници: от запад – улица, от север – мазе № 6 и зона за маневри, от изток – гараж № 3, от юг – двор, заедно с 2,78 % идеални части от общите части на сградата и 2,78 % идеални части от ДВОРНОТО МЯСТО, находящо се в гр. София, Столична община, район „Витоша“, цялото с площ, съгласно документ за собственост 790,00 кв.м., а съгласно приложена скица 820,00 кв.м., съставляващо по скица УПИ XXIII-211, от квартал 184, по плана на гр. София, от 2003г., местността „Гърдова глава“, с административен адрес ул. „Планинец“ № 9, при граници на имота по скица: ул. „Планинец“, УПИ – XXII-212, XXI-213, УПИ XX-214, УПИ II-209 и УПИ I-210, а по доказателствен акт, при съседи: ул. „Планинец“, Иван Георгиев Иванов, Георги, Владимир и Веска Антонови Трифонови, Георги Николчев и Ал. Костов и Фанка и Спас Антонови Трифонови.

Към момента обекта е заснет като част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1935.211.1.202, но в него са обединени Гараж 2 и Гараж 3. Съгласно чл.6, ал.3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл.60, т.1-7 ЗКИР и към него се прилага скица - копие от кадастралната карта.

Предвид горното, купувачът ще трябва да инициира и проведе процедура по промяна на кадастралната карта.

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 21 август 2023 г. в 18:07 часа
Тристаен апартамент
132.81 кв.м
326 292.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бул. Княгиня Мария Луиза № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 10:30
Публикувано на 29 август 2023 г. в 16:39 часа
Тристаен апартамент
85.89 кв.м
236 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Константин Иречек № 11, етаж 7 - първи подпокривен етаж
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:22 часа
Тристаен апартамент
84.00 кв.м
181 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
жк Христо Смирненски бл.40, вх.А, ет.2, ап.5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 7 септември 2023 г. в 12:37 часа
Тристаен апартамент
96.93 кв.м
394 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ул. "Хан Пресиян" № 18
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 09:00