ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
4
ПЛОЩ
104.92 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ул. “Стефан Караджа“, №16, ет. 4, ап. 15
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

  - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.501.260.4.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект-от 23.11.2012г.; адрес на имота- гр. Видин, ул. “Стефан Караджа“, №16, ет. 4, ап. 15, находящ се на ет. 4 на сграда с идентификатор 10971.501.260 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение-жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот  с идентификатор 10971.501.260 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК; предназначение на самостоятелния обект- жилище, АПАРТАМЕНТ, на едно ниво; площ от 104.92 кв. метра, ВЕДНО с прилежащите му 4.26% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; стар идентификатор- няма ; съседни на апартамента самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.260.4.14 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.260.4.13, под обекта-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.260.4.11, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.260.4.10, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.260.4.9 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.260.4.12,  над обекта- няма.

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 21 септември 2023 г. в 10:15 часа
Тристаен апартамент
81.83 кв.м
41 976.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, бул.“Панония“, № 56- А, вх. А, ет. 5, ап. 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 10:30
Публикувано на 25 септември 2023 г. в 11:52 часа
Тристаен апартамент
101.64 кв.м
65 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр.Видин, ж.к.Бонония, ул.Кръстьо Маринов №20, ет.4, ап.7
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 09.10.2023 до 09.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2023 09:00