ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
51.20 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ул.“Герго Божинов“, №5,  ет.1, ап.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.502.640.3.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект-от 21.04.2017г.; адрес на имота- гр. Видин, ул.“Герго Божинов“, №5,  ет.1, ап.1, находящ се на ет.1 в сграда с идентификатор 10971.502.640.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение-жилищна сграда, еднофамилна, разположена в поземлен имот  с идентификатор 10971.502.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК; предназначение на самостоятелния обект- ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, на едно ниво ; площ-51.20 кв. метра ; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.640.3.2, под обекта-няма, над обекта-няма, ВЕДНО с ½ идеална част от общите части на сградата, КАКТО ½ идеална част от дворното място, в което е построена сградата, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10971.502.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот-от 23.01.2018г. ; адрес на имота- гр. Видин, ул.“Герго Божинов“, №5  ; площ-445.00 кв. метра ; трайно предназначение на територията-урбанизирана ; начин на трайно ползване-ниско застрояване ; предишен идентификатор-няма ; номер по предходен план-5020489 ; съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 10971.502.629, поземлен имот с идентификатор 10971.502.639, поземлен имот с идентификатор 10971.502.648, поземлен имот с идентификатор 10971.502.647 и поземлен имот с идентификатор 10971.502.641.

 

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 21 септември 2023 г. в 09:59 часа
Къща
560.00 кв.м
4 437.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ново село
Адрес
село Ново село, област Видин, ул.“Асен Златарев“ №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 11:00
Публикувано на 25 септември 2023 г. в 12:12 часа
Къща
62.70 кв.м
35 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 09.10.2023 до 09.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2023 09:00