ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
54.00 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
гр Видин, ул. „Стефан Малиновски“ №26, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.508.51.1.9 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.508.51, представляващ Сладкарски цех за тестени изделия, застроена площ 54 кв. м., находящ се на втори етаж на сграда, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и 25/650 идеални части от дворното място по нотариален акт и 29/757 идеална част от дворното място по скица, с административен адрес: гр Видин, ул. „Стефан Малиновски“ №26, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема: на същия етаж: 10971.508.51.1.8; по обекта – 10971.508.51.1.1; над обекта – няма.

Виолета Младенчова Томова
РЕГ. № ЧСИ
724
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул.”Цар Симеон” №1, ет.2, стая №5 и стая №10; п.к.85
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 623399
Мобилен телефон
0879991715
Публикувано на 7 септември 2023 г. в 09:53 часа
Търговски имот
50.00 кв.м
61 881.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
град Видин, к-с “Химик“, бул.“Панония“, №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 10:30