ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
129.00 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ул. „Стефан Малиновски“ №26, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.508.51.1.8 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.508.51, представляващ Дневен бар със застроена площ 129 кв. м., находящ се на втори етаж на сградата, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и 60/650 идеални части от дворното място и 70/757 идеални части от дворното място по скица, с административен адрес: гр. Видин, ул. „Стефан Малиновски“ №26, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема: на същия етаж : 10971.508.51.1.9, 10971.508.51.1.7; под обекта : 10971.508.51.1.1; над обекта : няма.

Виолета Младенчова Томова
РЕГ. № ЧСИ
724
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул.”Цар Симеон” №1, ет.2, стая №5 и стая №10; п.к.85
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 623399
Мобилен телефон
0879991715