ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
6
ПЛОЩ
87.00 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
ул. "Хан Аспарух" №19
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ, без посочен номер, съгласно документ за собственост, а съгласно приложено удостоверение за данъчна оценка е под №15 (петнадесет), находящ се в град София, ул. "Хан Аспарух" №19 (деветнадесет), VI (шести) етаж, състоящ се от две стаи, вестибюл, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, двор, калкан, Иванка Халаджова и ул."Аспарух", заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочен номер и площ съгласно документ за собственост, а съгласно приложено удостоверение за данъчна оценка с площ от 12.00 (дванадесет) кв.метра, при съседи: коридор, двор, Мария Квартирникова и коридор, както и МАЗЕ, без посочени номер и площ съгласно документ за собственост, а съгласно приложено удостоверение данъчна оценка с площ от 10.00 (десет) кв.метра, при съседи: Георги Дакидки и от три страни коридор, заедно с 6/100 (шест върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от мястото, съставляващо парцел X-10 (десети отреден за имот планоснимачен номер десет) в квартал 353 (триста петдесет и три по плана на град София, м."ГГЦ-Г-6-1 част", цялото от 610 (шестстотин и десер кв.м., при съседи съгласно документ за собственост: ул."Аспарух", Георги Гери детски дом, ЕС „Св.Георги" и „Софжилфонд", а съгласно скица при съседи: ул."Хан Аспарух", УПИ VII-9, УПИ VII-8 за ОДЗ, УПИ XX-12 и УПИ XII-13. Съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1001.344.1.15 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, едно, точка, три, четири, четири, точка, едно, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение от 12.05.2022 г., самостоятелният обект се намира на етаж 6 /шест/ в сграда с идентификатор 68134.1001.344.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.344, с предназначение: жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, с адрес: гр. София, р-н Триадица, ул. Хан Аспарух № 19, ет. 6, ап. 15, с площ: няма данни, заедно с прилежащите части: Таванско помещение, избено помещение, както и 6/100 (шест върху сто) ид. части от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж: 68134.1001.344.1.14, под обекта: 68134.1001.344.1.12, над обекта: няма

Мариян Николов Петков
РЕГ. № ЧСИ
851
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. "Неофит Рилски" 43, ет.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9873804
уебсайт
Публикувано на 21 август 2023 г. в 18:07 часа
Тристаен апартамент
132.81 кв.м
326 292.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бул. Княгиня Мария Луиза № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 10:30
Публикувано на 29 август 2023 г. в 16:39 часа
Тристаен апартамент
85.89 кв.м
236 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Константин Иречек № 11, етаж 7 - първи подпокривен етаж
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:22 часа
Тристаен апартамент
84.00 кв.м
181 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
жк Христо Смирненски бл.40, вх.А, ет.2, ап.5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:45 часа
Тристаен апартамент
158.26 кв.м
303 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Витоша“ , ул. „Планинец“ № 9,
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00