ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
275.00 кв.м
Населено място
с. Средогрив
Адрес
с.Средогрив, община Чупрене, обл.Видин
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Урегулиран поземлен имот № VIII-166 в кв.28 а по регулационния план на с.Средогрив, община Чупрене, обл.Видин, целият с площ 1 252 кв.м., ведно с построената в него масивна сграда - фурна за хляб със застроена площ 275 кв.м., при граници и съседи на УПИ: от две страни улици, УПИ IХ-166, УПИ VII-166 в кв.28а.

Виолета Младенчова Томова
РЕГ. № ЧСИ
724
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул.”Цар Симеон” №1, ет.2, стая №5 и стая №10; п.к.85
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 623399
Мобилен телефон
0879991715
Публикувано на 7 септември 2023 г. в 11:32 часа
Производствен имот
53 911.00 кв.м
509 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, Южна промишлена зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 09:00
Публикувано на 20 септември 2023 г. в 14:29 часа
Производствен имот
11 822.00 кв.м
456 132.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр.Видин, Северна Промишлена Зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 09:00
Публикувано на 20 септември 2023 г. в 14:34 часа
Производствен имот
4 898.00 кв.м
262 118.88 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр.Видин, Северна промишлена зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 09:00
Публикувано на 21 септември 2023 г. в 11:37 часа
Производствен имот
3 414.00 кв.м
36 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, п.к.3700, Западна складова зона,
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 26.09.2023 до 26.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2023 12:00