ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
710.00 кв.м
Населено място
с. Зидарово
Адрес
с.Зидарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 19.09.2023 до 19.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2023 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

520/710 (петстотин и двадесет върху седемстотин и десет) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-409 (петнадесети за имот планоснимачен номер четиристотин и девет), целият с площ от 710 (седемстотин и десет) кв.м., находящ се в с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас, в кв.37 (тридесет и седми) по плана на с.Зидарово, одобрен със Заповед №697/68г., при граници на имота: улица, УПИ XVI-389, УПИ XI-388, УПИ XII-общ. И УПИ XIV-410, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и НАВЕС.

Иванка Недялкова Миндова
РЕГ. № ЧСИ
704
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Александровска" № 111, ет.5
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 810185
Мобилен телефон
0887609937
уебсайт
Публикувано на 14 септември 2023 г. в 16:38 часа
Парцел с къща
599.00 кв.м
59 301.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.Бургас, ул."Черна гора" №5
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 16.09.2023 до 16.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.10.2023 10:30
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 16:57 часа
Парцел с къща
340.00 кв.м
77 419.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Зидарово
Адрес
с.Зидарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 19.09.2023 до 19.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2023 11:00