ПЛОЩ
340.00 кв.м
Населено място
с. Зидарово
Адрес
с.Зидарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 19.09.2023 до 19.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2023 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXV-417 ( двадесет и пети за имот с планоснимачен номер четиристотин и седемнадесети), с площ по графични данни 340 (триста и четиридесет) кв.м., находящ се в с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас, в кв.№44 (четиридесет и четвърти) по плана на с.Зидарово, одобрен със Заповед №697/68г. И Заповед №683/21.06.2004г., ведно с построената в имота НОВА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 97.75 (деветдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м., разгърната застроена площ от 191 (сто деветдесет и един) кв.м., състояща се от: ПЪРВИ ЕТАЖ – хол, трапезария, кухненски бокс, баня, склад и стъклена тераса и ВТОРИ ЕТАЖ – две спални, всекидневна, баня, преддверие и тераса с вътрешно стълбище, при граници на поземления имот по скица – улица, УПИ XXVI-417, УПИ XXIV-416.

Иванка Недялкова Миндова
РЕГ. № ЧСИ
704
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Александровска" № 111, ет.5
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 810185
Мобилен телефон
0887609937
уебсайт
Публикувано на 14 август 2023 г. в 13:43 часа
Парцел с къща
335.00 кв.м
3 350.57 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Раковсково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 28.08.2023 до 28.09.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2023 10:45
Публикувано на 14 септември 2023 г. в 16:38 часа
Парцел с къща
599.00 кв.м
59 301.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.Бургас, ул."Черна гора" №5
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 16.09.2023 до 16.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.10.2023 10:30
Публикувано на 18 септември 2023 г. в 16:54 часа
Парцел с къща
710.00 кв.м
42 213.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Зидарово
Адрес
с.Зидарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 19.09.2023 до 19.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2023 11:00