ПЛОЩ
758.00 кв.м
Населено място
с. Зидарово
Адрес
с.Зидарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 19.09.2023 до 19.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2023 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

340/758 (триста и четиридесет върху седемстотин и петдесет и осем) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II ‑ 418 (втори за имот планоснимачен номер четиристотин и осемнадесет), целият с площ от 758 (седемстотин и петдесет и осем) кв.м., находящ се в с.Зидарово, общ.Созопол, обл. Бургас, в квартал 44 (четиридесет и четвърти) по плана на с.Зидарово, одобрен със Заповед № 697/68 г. и Заповед № 683/21.06.2004 г., при граници на имота по нотариален акт: север ‑ улица, юг ‑ имот с пл.№ 418, изток ‑ имот с пл.№ 419, запад ‑ имот с пл.№ 417 ‑ парцел XXV, а по скица: УПИ I‑419, УПИ XXVI‑417, УПИ III‑418 и улица;

Иванка Недялкова Миндова
РЕГ. № ЧСИ
704
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Александровска" № 111, ет.5
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 810185
Мобилен телефон
0887609937
уебсайт
Публикувано на 9 август 2023 г. в 16:42 часа
Парцел
1 317.00 кв.м
23 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пирне
Адрес
с. Пирне, общ. Айтос
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наско Великов Георгиев
СРОК
от 29.08.2023 до 29.09.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2023 11:00
Публикувано на 21 август 2023 г. в 16:18 часа
Парцел
333.33 кв.м
20 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ахтопол
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 13.10.2023 до 13.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.11.2023 11:30
Публикувано на 29 август 2023 г. в 09:46 часа
Парцел
500.00 кв.м
1 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житосвят
Адрес
с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 10.09.2023 до 10.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2023 13:30
Публикувано на 4 септември 2023 г. в 09:55 часа
Парцел
945.00 кв.м
83 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, к.к.„Слънчев бряг-запад”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 16.09.2023 до 16.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.10.2023 13:30