ПЛОЩ
2 434.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Банкя
Адрес
с. Клисура, местност "Шири бара"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миладин Петров Миладинов
СРОК
от 25.09.2023 до 25.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37280.2127.13 /три, седем, две, осем, нула, точка, две, едно, две, седем, точка, едно, три/ съгласно кадастрална схема № 15-574387/16.11.2017 г.; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; с адрес на поземления имот: с. Клисура, район „Банкя“, местност „ШИРИ БАРА“; Посочена в документа площ: 2434 кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: 9; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 044013, Съседи: 37280.2127.14, 37280.2127.15, 37280.2127.19, 37280.2127.28, 37280.2127.27, 37280.2127.11, а по нотариален акт за собственост представлява: ЛИВАДА с площ от 2434 /две хиляди четиристотин тридесет и два/ кв.м., IX /девета/ категория, находяща се в местност „Шири бара“ имот № 044013 по картата на землището на с. Клисура, община „Банкя“, при съседи: имот № 044015 – ливада на наследниците на Зафир Зарков Стойков, имот № 044019 – нива на наследниците на Ваклин Спасов Петров, имот № 044028 – нива на наследниците на Зафир Зарков Стойков и имот № 044027 – нива на наследниците на Митко Георев Пейчинов, имот № 044011 – ливада на наследниците на Феодор Панев Манолов, имот № 044014 – ливада на наследниците на Никола Величков Хранов.

Миладин Петров Миладинов
РЕГ. № ЧСИ
786
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Цар Самуил” №48, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9862342
Мобилен телефон
0878 661 308; 0879 547 490
Публикувано на 29 септември 2023 г. в 09:37 часа
Земеделска земя
2 350.00 кв.м
2 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови Искър
Адрес
гр. Нови Искър, кв. Курило, местност "Бранишки лозя"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 02.10.2023 до 02.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2023 09:00