ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
20.00 кв.м
Населено място
гр. Димитровград
Адрес
ул. Иван Асен II № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 21052.1014.306.6 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и четиринадесет точка триста и шест точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. Иван Асен II № 2 /две/, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 21052.1014.306 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и четиринадесет точка триста и шест/, със застроена площ на сградата: 20 кв. м. /двадесет квадратни метра/, брой надземни етажи: 1 /един/, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот, в който е разположена сградата: 21052.1014.317, 21052.1014.307, 21052.1014.304, 21052.1014.305.

Николета Маринова Кавакова
РЕГ. № ЧСИ
929
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 620506
Мобилен телефон
0894746460
Публикувано на 25 септември 2020 г. в 10:04 часа
Гараж
18.00 кв.м
2 304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свиленград
Адрес
ул. Ц. ЦЕРКОВСКИ № 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 30.09.2020 до 30.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2020 11:30
Публикувано на 28 септември 2020 г. в 10:51 часа
Гараж
17.00 кв.м
7 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Хасково
Адрес
ул. Драгоман № 122-А
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 10:20
Публикувано на 28 септември 2020 г. в 11:24 часа
Гараж
69.00 кв.м
7 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Симеоновград
Адрес
ул. Барон Хирш № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 04.10.2020 до 04.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2020 10:40
Публикувано на 7 октомври 2020 г. в 15:28 часа
Гараж
22.70 кв.м
5 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Хасково
Адрес
ул. Михаил Герджиков № 23, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 16.10.2020 до 16.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2020 10:40