ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
28.00 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
район "Слатина", на улица "517-та" №33
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2023 до 06.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Гараж, находящо се в гр.София, район "Слатина", на улица "517-та" №33 /тридесет и три/, със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ квадратни метра, при граници: ул. "517-та", двор и улица; изграден в Урегулирания поземлен имот, съставляващ съгласно действащата регулация, одобрена със Заповед РД-09-50-553/30.09.1999г., Заповед № РД-09-58/21.03.2005г. и Заповед № РД-09-439/11.11.2009г., УПИ XI-884 /парцел единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин осемдесет и четири/ от квартал 74 /седемдесет и четири/ по плана на гр.София, местност "Христо Ботев", целият парцел с площ 349 /триста четиридесет и девет/ квадратни метра, при граници по скица: УПИ X-884 /парцел десети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин осемдесет и четири/, УПИ XII-884 /парцел дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин осемдесет и четири/, улица и улица "517-та", който гараж е заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК като СГРАДА с идентификатор 68134.707.5111.5, с адрес на сградата гр. София, район „Слатина“, ул. „517-та“ № 33, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.707.5111, застроена площ: 28 кв. м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: гараж

 

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 17 ноември 2023 г. в 17:11 часа
Гараж
17.16 кв.м
13 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. "Рила" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 20.11.2023 до 20.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2023 10:00
Публикувано на 17 ноември 2023 г. в 17:13 часа
Гараж
15.84 кв.м
12 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул.,,Рила" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 20.11.2023 до 20.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2023 10:00
Публикувано на 17 ноември 2023 г. в 17:16 часа
Гараж
16.03 кв.м
12 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Рила № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 20.11.2023 до 20.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2023 10:00