ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
154.84 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
Люлин, блок 445
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 18.11.2023 до 18.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.12.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4361.533.2.24 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, шест, едно, точка, пет, три, три, точка, две, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-684-20.01.2020 г. на началника на СГКК – София; адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 445 (четиристотин четиридесет и пет), ет. 1 (едно), ателие 5 (пет); самостоятелният обект се намира на етаж 1 (първи) в сграда с идентификатор 68134.4361.533.2 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, шест, едно, точка, пет, три, три, точка, две); предназначение: жилищна сграда – многофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.533 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, шест, едно, точка, пет, три, три); предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност; брой нива на обекта: 3 (три); разгъната застроена площ: 154,84 кв.м, прилежащи части: 4,2965 % ид. части от общите части на сградата; при съседи самостоятелни обекти с идентификатори: на ниво 1 (първо): на същия етаж – 68134.4361.533.2.7, 68134.4361.533.2.8, 68134.4361.533.2.9, под обекта – 68134.4361.533.2.20, 68134.4361.533.2.18, над обекта – 68134.4361.533.2.7, 68134.4361.533.2.2; на ниво 2 (второ): на същия етаж – 68134.4361.533.2.7, 68134.4361.533.2.8, 68134.4361.533.2.2, под обекта – няма, над обекта – няма; на ниво 3 (трето): на същия етаж – 68134.4361.533.2.7, 68134.4361.533.2.8, 68134.4361.533.2.1, под обекта – 68134.4361.533.2.2, над обекта - няма

 

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 17 ноември 2023 г. в 17:08 часа
Ателие, Таван
160.22 кв.м
124 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
улица „Рила" № 8, бивша улица „В. Главинов"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 20.11.2023 до 20.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2023 10:00
Публикувано на 20 ноември 2023 г. в 11:44 часа
Ателие, Таван
52.70 кв.м
97 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 603, вх.А, ет.7, ателие 19
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 22.11.2023 до 22.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.12.2023 09:00