ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
148.00 кв.м
Населено място
гр. Банкя
Район
Банкя
Адрес
гр.Банкя, ул.Александър Стамболийски №43
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 22.11.2023 до 22.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.12.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Сграда с идентификатор 02659.2193.978.1 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от два етажа и сутерен с мазе на две нива, като първи етаж се състои от дневна, кухненски бокс със столова, тоалетна и стълбищно помещение, чрез което се осъществява връзка със сутерена и втория етаж и втори етаж състоящ се от три спални, баня и дрешник със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м  и с площ по скица 73.00кв.м. и разгъната застроена площ от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м, находяща се в гр. Банкя, Столична община, район „Банкя”, ул.”Александър Стамболийски”№ 43 /четиридесет и три/, построена в източната част на съсобствен урегулиран поземлен имот, заедно с 1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот представляващ УПИ IХ-2193/ девети за имот с планоснимачен номер две хиляди сто деветдесет и три/ с идентификатор 02659.2193.978, по плана на гр.Банкя,  квартал 69 /шестдесет и девет/, ул. “Александър Стамболийски”№ 43 /четиридесет и три/, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м по първичен доказателствен акт, а по актуална скица от 550 /петстотин и петдесет/ кв.м,   по скица на поземления имот одобрена със заповед РД-18-13/17.01.2012г. на Изпълнителния Директор на АГКК с площ от 311.00кв.м., с при граници по скица: УПИ Х-1300 /десети за имот с планоснимачен номер хиляди и триста/, улица, УПИ-VIII- 2194/ осми за имот с планоснимачен номер две хиляди сто деветдесет и четири/ и имот без планоснимачен номер /дере/ и при съседи на цялото място по първичен доказателствен акт: улица "Александър Стамболийски", Радка Янакиева, дере и Христо Янков, при съседи по скица имоти с идентификатори 02659.2193.2014, 02659.2193.979, 02659.2193.1813 и 02659.2193.977 и заедно с МАСИВЕН ГАРАЖ, находящ се от източната страна на гореописаната еднофамилна жилищна сграда на калканна стена със същатa.

Александър Македониев Бизов
РЕГ. № ЧСИ
850
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9810458
Мобилен телефон
0886526171
Публикувано на 13 ноември 2023 г. в 16:18 часа
Къща с парцел
110.00 кв.м
167 670.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
кв.Обеля, район Връбница, ул. 5-та № 8а
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 20.11.2023 до 20.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2023 10:30