ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
82.51 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
ж.к. Дружба, блок 6
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.12.2023 до 10.01.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1500.2443.1.28 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и петстотин точка две хиляди четиристотин четиридесет и три точка едно точка двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект от 08.01.2021г., находящ се в сграда с идентификатор 68134.1500.2443.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и петстотин точка две хиляди четиристотин четиридесет и три точка едно), с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), представляващ АПАРТАМЕНТ №28 (двадесет и осем), с административен адрес град София, район «Искър», ж.к. «Дружба», в жилищната сграда блок №6 (шест), вход "Б" на 1 (първи) стаж, със застроена площ от 82,51 (осемдесет и две цяло и петдесет и една стотни) кв.м., състоящ се от: две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, при съседи по Документ за собственост: изток тревна площ, запад - улица, север стълбище и апартамент № 27, юг апартамент № 49 от вх. «В», отгоре апартамент № 32, отдолу - мазе, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.1500.2443.1.49. 68134.1500.2443.1.27, под обекта: няма, над обекта: 68134.1500.2443.1.32, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №68 (шестдесет и осем), с площ от 5,53 (пет цяло и петдесет и три стотни) кв.м., при съседи по документ за собственост: изток - тревна площ, запад коридор, север мазе на апартамент № 32, юг - мазе на апартамент - № 30, заедно с 1,064% (едно цяло шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2443 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и петстотин точка две хиляди четиристотин четиридесет и три)

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 9 ноември 2023 г. в 12:09 часа
Тристаен апартамент
93.68 кв.м
226 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бл. 84, вх. Г, ет. 1, ап. № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 14.11.2023 до 14.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2023 09:00
Публикувано на 9 ноември 2023 г. в 12:20 часа
Тристаен апартамент
92.91 кв.м
236 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
град София, район МЛАДОСТ, ж.к. МЛАДОСТ 2, бл.218, вх .2, ет.14, ап. 122
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 14.11.2023 до 14.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2023 09:00
Публикувано на 9 ноември 2023 г. в 17:08 часа
Тристаен апартамент
96.93 кв.м
354 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
град София, ул. „Хан Пресиян“ № 18
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 13.11.2023 до 13.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2023 11:00
Публикувано на 10 ноември 2023 г. в 16:25 часа
Тристаен апартамент
90.56 кв.м
122 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
жилищен комплекс ,,Бокар'' - бул. ,,България'' , местност ,,Манастирски ливади'' №40 , на 3 ет
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мирослав Колчев Колев
СРОК
от 14.11.2023 до 14.12.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2023 09:00