ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
17.00 кв.м
Населено място
гр. Тетевен
Адрес
ул. "Христо и Калин Цакови" № 16
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 16.12.2023 до 16.01.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.01.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ идеална част от СГРАДА с идентификатор 72343.500.1755.3 /седем две три четири три точка пет нула нула точка едно седем пет пет точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРКЕТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.05.2022 г., адрес на сградата: гр. Тетевен, ул. „Христо и Калин Цакови“ № 16, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 72343.500.1755, застроена площ: 17 кв. м., брой етажи: 1 /един, предназначение: Гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №470/14<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –Василена Спасова – съдебен деловодител, тел. 0879 071 603, <br />email: <a href="[email protected]">spasova_v @velislavpetrov.com</a></str

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт