ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
17.70 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 240/2014г. - гр. Русе, пл. Александър Стамболийски, ет. - 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3365.1.2 /шест три четири две седем точка две точка три три шест пет точка едно точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, пл. „Александър Стамболийски“ ет. - 1 /минус едно/, с площ по кадастрална карта от 17.70 кв.м. /седемнадесет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части – 0.796 % ид.ч. /нула цяло седемстотин деветдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата; Самостоятелният обект е разположен в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатори 63427.2.3365 /шест три четири две седем точка две точка три три шест пет/ и 63427.2.2783 /шест три четири две седем точка две точка две седем осем три/; Предназначение на самостоятелният обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.3365.1.3; Под обекта – няма; Над обекта – няма;

ЦЕНА: 5 184.00 лв.

вписани Възбрани в полза на Община Русе - отдел МДТ и Уникредит Булбанк АД

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2020 г. в 10:25 часа
Търговски имот
79.95 кв.м
21 060.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 89/2017г. - гр. Русе, ул. Болярска № 22, ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 10:00
Публикувано на 16 септември 2020 г. в 10:41 часа
Търговски имот
79.95 кв.м
27 367.23 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 242/2020г. - гр. Русе, ул. Болярска № 22, ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 10:00
Публикувано на 29 септември 2020 г. в 12:47 часа
Търговски имот
1 989.00 кв.м
78 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Две могили
Адрес
ИД 186/2013г - гр. Две могили, бул. България № 134-А
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.10.2020 до 18.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2020 10:00
Публикувано на 20 октомври 2020 г. в 09:33 часа
Търговски имот
345.00 кв.м
108 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ул. Любен Каравелов № 1, бл. Ерица
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 26.10.2020 до 26.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.11.2020 09:00