ПЛОЩ
1 000.00 кв.м
Населено място
с. Ново село
Адрес
ИД 26/2018г. - с. Ново село, местност ИЛАНЛЪКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52235.147.46 /пет две две три пет точка едно четири седем точка четири шест/, находящ се в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе, местност ИЛАНЛЪКА, с посочена в кадастрална карта площ 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 147046 /едно четири седем нула четири шест/. Съседи на поземления имот: 52235.147.48, 52235.147.3, 52235.147.41, 52235.147.40, 52235.147.39, 52235.147.43, 52235.147.47.

ЦЕНА: 144.00 лв.

Вписана възбрана в ползва на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 7 август 2020 г. в 11:52 часа
Земеделска земя
11 353.00 кв.м
14 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сандрово
Адрес
1050-2019- м-ст ЕМЕШЕНЛИЯТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 10:00
Публикувано на 1 септември 2020 г. в 11:09 часа
Земеделска земя
3 001.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 693/2011г - с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, местност БАНКАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 10:00
Публикувано на 1 септември 2020 г. в 11:16 часа
Земеделска земя
7 000.00 кв.м
7 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 693/2011г. - с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, местност БАНКАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 10:00
Публикувано на 1 септември 2020 г. в 11:21 часа
Земеделска земя
7 001.00 кв.м
3 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 693/2011г. - с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, местност ДОМУЗЛУКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 10:00