ПЛОЩ
955.00 кв.м
Населено място
с. Самуилово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- Недвижим имот, находящ се в село Самуилово, община Добричка, област Добрич, представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 955 кв.м. /деветстотин петдесет и пет/, урегулирано в парцел VI /шести/, планоснимачен номер 38 /тридесет и осем/, квартал 19 /деветнадесети/, по плана на селото, при граници и съседи: УПИ V38, УПИ VІІ38, улица. 
 Описание: Поземленият имот е разположен на неравен терен с малка денивелация изотк/запад, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока изток/запад, не е ограден, граничи с незастроени имоти, не е снабден с ток и вода. Всички съседни имоти, разположеи от източната страна на улицата, са незастроени. През улицата на запад са застроени с жилища, обитавани целогодишно. Достъпът до имота е от северозапад откъм улица с каменнотрошена настилка. В момента на огледа поземленият имот е незастроен, обработва се, засят с люцерна, стопанисва се.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: 
възбрана №99, том 3, дв.вх.рег.№8446/04.09.2017 г.
възбрана №113, том 2, дв.вх.рег.№4962/30.05.2017 г. 

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 20 юли 2020 г. в 10:54 часа
Парцел
1 746.00 кв.м
10 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топола
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:00
Публикувано на 23 юли 2020 г. в 09:30 часа
Парцел
8 001.00 кв.м
12 900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Батово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 23 юли 2020 г. в 10:08 часа
Парцел
3 000.00 кв.м
5 850.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
Промишлена зона „Запад”, ул. „Хан Тервел”
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 23 юли 2020 г. в 11:04 часа
Парцел
715.00 кв.м
7 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:30