ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
-2
ПЛОЩ
370.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
Район
район Приморски
Квартал
Ж.К.ЧАЙКА
Адрес
ул. „КДП Георги Боев“ № 4, ет. -2, обект зала 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2555.292.1.71, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Варна, р-н Приморски, 23 м.р., ул. „КДП Георги Боев“ № 4, ет. -2, обект зала 1, самостоятелният обект се намира на етаж – 2 в сграда с идентификатор 10135.2555.292.1, брой надземни етажи 6, брой подземни етажи 2, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.292, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 370.00 кв.м, прилежащи части: 4.89 %, ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2555.292.1.72, под обекта няма, над обекта: 10135.2555.292.1.69, описан в Нотариален акт за договорна ипотека с вх.рег. № 24822/22.08.2008г. като ЗАЛА С ПАРКОМЕСТА № 1, разположена на II - ри подземен етаж на сградата с административен адрес гр. Варна, ул. КДП. Георги Боев № 4, изградена напълно съгласно Разрешение за строеж № 79 от 10 Юли 2006 година, издадено от главния архитект на Община Варна, р-н Приморски, но невъведена в експлоатация, състояща се от паркинг за единадесет коли, със застроена площ 370.00 квадратни метра при граници: автоподемник, избени помещения № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, асансьорна шахта, зала с паркоместа № 2 и от две страни – двор ведно с 4,89 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1116.00 квадратни метра, съставляващо урегулиран поземлен имот I-1501 от квартал 20 по плана на 23-ти микрорайон на град Варна, при граници на посочения УПИ: от две страни – улица и урегулиран поземлен имот II – 1502, ведно с всички подобрения, приращения към имота, ведно с всички прилежащи части и идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата

Христо Василев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
892
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 3, ет.2, офис 6А
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 633197
Мобилен телефон
0877 887 075; 0877887411; 0877887656; 0877 887 237
Публикувано на 7 октомври 2020 г. в 15:38 часа
Паркомясто
12.40 кв.м
3 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 12.10.2020 до 12.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.11.2020 09:30
Публикувано на 7 октомври 2020 г. в 15:40 часа
Паркомясто
13.80 кв.м
3 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 12.10.2020 до 12.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.11.2020 09:00