ПЛОЩ
930.00 кв.м
Населено място
с. Безмер
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Безмер, община Тервел, с площ 930кв.м.(деветстотин и тридесет квадратни метра), урегулирано в парцел III- 634 (трети за планоснимачен № шестотин тридесет и четвърти), в квартал 58 (петдесет и осми) по регулационния план на селото, ведно с построената в това дворно място МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70кв.м.(седемдесет квадратни метра), при граници и съседи:улица, УПИ IV – 634, регулачна линия и УПИ II – 634.
 Описание: Имотът се намира в жилищен квартал, отстоящ на 750 м. от центъра на село Безмер, община Тервел, с административен адрес ул. „Трета“ № 35. Подход по асфалтов междуселищен път, явяващ се главната улица на селото и след това по второстепенна асфалтова улица „Трета“ до пресичането и с улица „Тридесета“. Ограден от три страни с метална мрежа на колове, а от към лицето с масивна ограда - бетонови основи на 0,80м. и нагоре метални платна. Подходът към дворното място е от запад от към ул. „Трета“ през метална единична врата. Поземленият имот е с правилна правоъгълна форма. Сградата е строена е в периода 1967-1968г., с масивни каменни основи, стени - тухлен зид, покрив - скатен, дървен гредоред с цигли, външно по стени-циментова мазилка. Сградата е ситуирана в югозападния край на дворното място с вход от юг и вход от запад по бетоново стълбище. Състои се от салон, две стаи и изба със ЗП-16 кв.м. и  самостоятелен вход от запад. Пред сградата на запад пристройка на два етажа със самостоятелен вход от юг. На юг до сградата пристройка от две стаи с вход от запад със обособен самостоятелен покрив. Направен външен оглед на сграда и пристройки, при което се установи, че няма видими нарушения по носеща конструкция, но по покрива на жилищната сграда има разместени цигли, което води до теч, дървената дограма е прогнила, но няма счупени прозорци. Гаражът не е описан в акта за собственост, но е заснет на скицата. Площ по измерване от 18,00 кв.м. и представлява полумасивна сграда с под - трамбована пръст, стени - тухлен зид, покрив едноскатен с метална конструкция, покрит с ламарина, врати метални.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: 
- възбрана вписана под №111, том 1, дв.вх.рег.1866 от 16.08.2021г. по настоящото изпълнително дело.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 25 януари 2024 г. в 11:27 часа
Парцел с къща
1 655.00 кв.м
8 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житен
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.02.2024 до 14.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.03.2024 09:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 14:21 часа
Парцел с къща
990.00 кв.м
6 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кочмар
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 10:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 14:42 часа
Парцел с къща
985.00 кв.м
3 052.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гуслар
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 10:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 14:58 часа
Парцел с къща
1 500.00 кв.м
4 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кочмар
Адрес
ул."Петнадесета" №9
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 10:00