ПЛОЩ
1 120.00 кв.м
Населено място
с. Сърнец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Сърнец, община Тервел, с площ 1120кв.м.(хиляда сто и двадесет квадратни метра), урегулирано в А.УПИ XXIV- 280 (двадесет и четвърти за планоснимачен № двеста и осемдесети), целият с площ от 3228кв.м.(три хиляди и двеста двадесет и осем квадратни метра), с участие в парцел XX – 279(двадесет за имот с планоснимачен №двеста седемдесет и девети), с площ 460кв.м., Б.УПИ XXIII – 280(двадесет и трети за имот с планоснимачен №двеста и осемдесет), с площ 1450кв.м.(хиляда четиристотин и петдесет квадратни метра) и с участие в парцел XXII – 279(двадесет и втори за имот с планоснимачен №двеста седемдесет и девети), с площ 198кв.м.(сто деветдесет и осем квадратни метра) в квартал 3 (трети) по регулационния план на селото, ведно с построената в УПИ XXIII- 280 КЪЩА, състояща се от три стаи, кухня, сайвант и стопански постройки: север УПИ XX – 279, УПИ XXII – 279, изток – улица, юг – улица, запад – улица.
 Описание: Имотът се намира в северозападния край на село Сърнец, отстоящо на 18 км. от общински център Тервел. Сградата е проектирана и изградена преди 1987 година. Подход от изток по второстепенна улица, пресечна на ул. ”Трета” - главна за селото. Има правилна правоъгълна форма, издължено в посока северозапад - югоизток с лице от към късата страна от към улица на изток. Сградата не се стопанисва от 2008г. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: 
- възбрана вписана под №99, том 1, дв.вх.рег.1604 от 23.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 25 януари 2024 г. в 11:27 часа
Парцел с къща
1 655.00 кв.м
8 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житен
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.02.2024 до 14.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.03.2024 09:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 14:21 часа
Парцел с къща
990.00 кв.м
6 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кочмар
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 10:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 14:42 часа
Парцел с къща
985.00 кв.м
3 052.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гуслар
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 10:00
Публикувано на 12 февруари 2024 г. в 14:58 часа
Парцел с къща
1 500.00 кв.м
4 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кочмар
Адрес
ул."Петнадесета" №9
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.02.2024 до 29.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.04.2024 10:00