ПЛОЩ
1 640.00 кв.м
Населено място
с. Кривня
Адрес
с. Кривня
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 11.03.2024 до 11.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.04.2024 14:30
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Кривня, общ. Провадия, област Варна, с площ от 1640кв.м./хиляда шестстотин и четиридесет квадратни метра/, за което е отреден урегулиран поземлен имот № VI-388/ шести - триста осемдесет и осем/, в квартал 67/шестдесет и седем/, по регулационния план на селото, утвърден със заповед № 1210 от 09.07.1987г., при граници: улица, УПИ№ V-388, УПИ№ III-386, УПИ№VII-388, заедно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ И НАВЕС, заедно с всички приращения, насаждения и други подобрения в имота.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 8 декември 2023 г. в 11:35 часа
Парцел с къща
1 583.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Войводино
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 21.02.2024 до 21.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.03.2024 09:00
Публикувано на 8 декември 2023 г. в 14:14 часа
Парцел с къща
1 641.00 кв.м
6 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Войводино
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 21.02.2024 до 21.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.03.2024 09:15
Публикувано на 2 януари 2024 г. в 15:04 часа
Парцел с къща
2 200.00 кв.м
25 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кривня
Адрес
с. Кривня
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.02.2024 до 14.03.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.03.2024 15:45
Публикувано на 1 февруари 2024 г. в 15:58 часа
Парцел с къща
510.00 кв.м
20 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Медовец
Адрес
с. Медовец
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 11.03.2024 до 11.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.04.2024 13:30