ПЛОЩ
5 653.00 кв.м
Населено място
гр. Чирпан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 22.03.2024 до 22.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.05.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81414.154.51 по Кадастралните карти и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1540/03.09.2018г. на Изп.Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо ПИ – няма данни за изменение, с адрес на ПИ: гр. Чирпан, м. Хаджи Данчов Кл., с площ от 5653кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята – 8, при граници и съседи: ПИ с идент. №№81414.154.30, 81414.154.31, 81414.154.33, 81414.154.34, 81414.154.69, 81414.154.95 и 81414.154.86;

Ивелина Любенова Биволова
РЕГ. № ЧСИ
869
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов" № 95, ет.2, офис 3
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 633038
Мобилен телефон
0888774465; 0893615681
уебсайт
Публикувано на 29 февруари 2024 г. в 16:03 часа
Земеделска земя
5 996.00 кв.м
1 152.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Едрево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 08.04.2024 до 08.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.05.2024 09:00
Публикувано на 29 февруари 2024 г. в 16:09 часа
Земеделска земя
2 003.00 кв.м
384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Едрево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 08.04.2024 до 08.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.05.2024 09:00
Публикувано на 6 март 2024 г. в 14:11 часа
Земеделска земя
3 026.00 кв.м
2 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стрелец
Адрес
с. Стрелец, общ. Стара Загора, м. Ветите дворове
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 26.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:00
Публикувано на 6 март 2024 г. в 14:30 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
3 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стрелец
Адрес
с. Калояновец, общ. Стара Загора, м. Пясъчника
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 26.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 10:00