ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
5
ПЛОЩ
676.00 кв.м
Населено място
гр. Хасково
Квартал
Ж.К.БАДЕМА (ТРИМАТА РЕМСИСТИ)
Адрес
местност"Идимирли"
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Калинка Стайкова Араклиева
СРОК
от 06.10.2020 до 06.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2020 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 77195.424.17.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и четири, точка, седемнадесет, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г., на Изпълнителния директор на АК, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.424.17 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и четири, точка, седемнадесет/, находящ се в местност „Идимирли”, гр. Хасково, със застроена площ от 676 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 5, с предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при граници на поземления имот поземлени имоти с идентификатори 77195.424.158 и 77195.424.18 - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА922 581.90 лв. /деветстотин двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и един лева и деветдесет стотинки/

Калинка Стайкова Араклиева
РЕГ. № ЧСИ
771
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Преслав No31, ет.3, офис 12
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626662; 038 622868
Мобилен телефон
0888226446
Публикувано на 20 октомври 2020 г. в 16:37 часа
Жилищна сграда
133.00 кв.м
59 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Хасково
Адрес
бул. България № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 23.10.2020 до 23.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.11.2020 10:00