ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
1 410.00 кв.м
Населено място
с. Ушинци
Адрес
село Ушинци, улица Иван Вазов № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО цялото от 1410 кв. м. /хиляда четиристотин и десет квадратни метра/, а по кадастрална основа 1360 кв. м. /хиляда триста и шестдесет квадратни метра/, с неуредени регулационни отношения, съставляващо урегулиран парцел № II – 102 /две римско, тире, сто и две арабско/ в квартал 11 /единадесет/ по кадастрален план на село Ушинци, община Разград, област Разград, одобрен със Заповед № 1172 от 1985г. на Председателя на Общински народен съвет – Разград и Заповед № 966 от 2016г. на Кмета на Община Разград, с административен адрес на имота: село Ушинци, улица Иван Вазов № 4 /четири/, ведно с построените в имота: жилищна сграда с декларирана площ от 112 кв. м. /сто и дванадесет квадратни метра/, стопанска постройка с декларирана площ от 48 кв. м. /четиридесет и осем квадратни метра/ и селскостопанска постройка с декларирана площ от 32 кв. м. /тридесет и два квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: улица, парцел № III – 104, парцел № VII – 103, парцел № VIII – 102, парцел № XI – 101, парцел № I – 101.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 12 април 2024 г. в 11:30 часа
Парцел с къща
1 200.00 кв.м
31 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул.Средец № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:27 часа
Парцел с къща
900.00 кв.м
75 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Лозница
Адрес
ул.Стара планина № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:54 часа
Парцел с къща
886.00 кв.м
28 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топчии
Адрес
ул. Девети септември № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 09:54 часа
Парцел с къща
705.00 кв.м
10 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Побит камък
Адрес
улица Отец Матей № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30