ПЛОЩ
2 220.00 кв.м
Населено място
гр. Алфатар
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00415.501.1127, находящ се в гр. Алфатар, общ. Алфатар, ул. Илия Блъсков № 15, с площ от 2220 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при граници и съседи имоти с идентификатори: 00415.501.1125; 00415.501.3145; 00415.501.1126; 00415.501.1497; 00415.501.2173, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 00415.501.1127.1, с площ от 119 кв.м.; ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 00415.501.1127.2, с площ от 23 кв.м.; СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.501.1127.3, с площ от 76 кв.м.; СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.501.1127.4, с площ от 10 кв.м., с описание по скица, а по документ за собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2255 кв.м., находящ се в гр. Алфатар, общ. Алфатар, ул. Илия Блъсков № 15, съставляващ имот с пл. № 1127, който участва в парцел XIX, с площ от 2195 кв.м., с право на обезщетение за 60 кв.м., отчуждаващи се за улица, от квартал 82 по регулационния план на града, заедно с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от три стаи, лятна кухня от две помещения, зимна кухня от две помещения и мазе; СТОПАНСКА СГРАДА И ГАРАЖ, при съседи: улица; Михал Петров Йонков, Борис Марчев Орлински и Иван М. Кърков

Георги Петров Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
767
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Силистра, ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Окръжен съд
Силистра
Телефон
086 833929  
Мобилен телефон
0888 655232