ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
6
ПЛОЩ
57.45 кв.м
Населено място
гр. Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.515.464.3.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86 от 19.09.2008 год., на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на имота ул. Георги Измирлиев № 16, вх. Б, ет. 6, ап. 16, който обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 10447.515.464.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.515.464 с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 57.45 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 10447.515.464.3.17, под обекта - обект с идентификатор 10447.515.464.3.13, над обекта - обект с идентификатор 10447.515.464.3.19, заедно с прилежащото избено помещение № 16 с площ 2,64 кв.м., 1,10 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.515.464 а съгласно СКИЦИ АГКК самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.515.464.3.16, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 05.03.2021 год., адрес на имота: гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 16, вх. Б, ет. 6, ап. 16, самостоятелният обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 10447.515.464.3, предназначение: жилищна сграда - многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.515.464, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 57,45 кв.м., прилежащи части: избено помещение № 16 от 2,64 кв.м., 1,10 % ид.ч. от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10447.515.464.3.17, под обекта: 10447.515.464.3.13, над обекта: 10447.515.464.3.19, стар идентификатор: няма, разположен в сграда с идентификатор 10447.515.464.3, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-86/19.09.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 16 - Б, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.515.464, застроена площ: 189 кв.м., брой етажи: 7, брой самостоятелни обекти в сградата: 21, предназначение: жилищна сграда - многофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.515.464, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-86/19.09.2008 год. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 16, площ 3420 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 3560002, съседи: 10447.515.465, 10447.515.463, 10447.515.460, 10447.515.51.

Дияна Живкова Колева-Стефанска
РЕГ. № ЧСИ
728
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул."Васил Левски" №13, етаж -1, сграда №1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 600033; 062 605082
Мобилен телефон
0887576714
Публикувано на 8 май 2024 г. в 13:44 часа
Двустаен апартамент
53.35 кв.м
15 163.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стражица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 27 май 2024 г. в 15:03 часа
Двустаен апартамент
78.00 кв.м
54 046.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. "Хан Аспарух" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Димитър Бончев Бойчев
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 09:00