ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
2
ПЛОЩ
102.85 кв.м
Населено място
гр. Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 12.06.2024 до 12.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот с идентификатор 56722.662.102.3.3 /пет, шест, седем, две, две, точка, шест, шест, две, точка, едно, нула, две, точка, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/06.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с адрес на имота: гр. Плевен, ул. “Бяла черква” №6, вх. Б, ет.2 , ап.3 , самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 56722.662.102.3 /пет, шест, седем, две, две, точка, шест, шест, две, точка, едно, нула, две, точка, три / предназначение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.102 /пет, шест, седем, две, две, точка, шест, шест, две, точка, едно, нула, две /, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, площ по документ: 102.85 кв. м., мазе – 1, таван – 3, при съседи и граници на обекта – изток: Васил Захариев, запад: Надежда Гунева, север – вход, юг – ул. “Бяла Черква”.

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471