ПЛОЩ
1 475.00 кв.м
Населено място
с. Козаревец
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за жилищно строителство от 1475 кв.м., находящ се в с.Козаревец, обл.Стара Загора, представляващ УПИ II – 216 в кв.58 с площ от 1500 кв.м. с неуредени регулационни отношения за 25 кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица № 1745/25.05.2022г. на Община Ст.Загора площта на УПИ II – 216 е 1500 кв.м., в това число придаваемо от улица 25 кв.м., съгласно плана на селото, утвърден със Заповед № 600/16.04.1987г., заедно с постройките и подобренията в него, при граници: север – улица, запад – УПИ I – 215, изток – улица, юг – УПИ III - 217

Кръстьо Петров Ангелов
РЕГ. № ЧСИ
766
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №100, ет.1,офис 11
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 656070
Мобилен телефон
0878177081
Публикувано на 15 април 2024 г. в 09:04 часа
Парцел
1 216.00 кв.м
14 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ястребово
Адрес
село Ястребово, община Опан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 10:23 часа
Парцел
905.00 кв.м
4 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Братя Кунчеви
Адрес
село Братя Кунчеви, община Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 10:31 часа
Парцел
2 350.00 кв.м
4 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Васил Левски
Адрес
село Васил Левски, община Опан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 16:39 часа
Парцел
1 047.00 кв.м
2 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Гълъбово
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 09:00