ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
97.78 кв.м
Населено място
гр. Павликени
Адрес
ул. “"Хаджи Димитър" №45, ет. 3, ап. 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в гр. Павликени, ул. “"Хаджи Димитър" №45, ет. 3, ап. 8, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), на III - трети етаж, в сградата на етажна собственост "Валентина", находяща се в урегулиран поземлен имот II (втори римско), в квартал 60 (шестдесети) по подробния устройствен план на гр. Павликени, Великотърновска област, на ул. "Хаджи Димитър" №45, състоящ се от: четири стаи, кухня, тоалетна, баня, дрешник, коридор и три тераси, със застроена площ от 97.78 (деветдесет и осем цяло седемдесет и осем стотни) кв. м., ЗАЕДНО с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №8 (осем) със застроена площ от 16.10 (шестнадесет цяло и десет стотни) кв.м., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №8 (осем) със застроена площ от 20.48 (двадесет цяло и четиридесет и осем стотни) кв.м., ГАРАЖ № 7 (седем) със застроена площ от 16.07 (шестнадесет цяло и седем стотни) кв. м., с 7.37% (седем цяло и тридесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 1/24 (една двадесет и четвърта) ид. ч. от правото на строеж върху мястото, при граници и съседи на жилището: отдолу - Неделчо Ненков Павлов, отгоре- Павел Врайков Петров и в ляво - Георги Атанасов Русев, на избеното помещение: в дясно -- избено помещение на Неделчо Ненков Павлов, на таванското помещение: в дясно - Неделчо Ненков Павлов и на гаража - в ляво гараж на Иван Маринов Иванов, описанието на който имот е съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот (констативен), №37, том V, с рег. №4236, нотариално дело №617 от 2017 г., вписан в Сл. по Вп. - гр. Павликени акт №49, том 9 от 2017 г., с Вх. Рег. №2884/2017г.

Ивелина Борисова Цанкова
РЕГ. № ЧСИ
896
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Васил Левски” №27, вход "В", ет.0, ап.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
0899 677540
Мобилен телефон
0879841444
Публикувано на 17 май 2024 г. в 09:25 часа
Многостаен апартамент
104.72 кв.м
138 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Горна Оряховица
Адрес
ул. Борима № 19, вх.Б, ет.5, ап.9
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 09:00