ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
100.00 кв.м
Населено място
гр. Велико Търново
Адрес
ул. "Димитър Рашев" №1, вх. А, ет. -2 и ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Рашев" №1, вх. А, ет. -2 и ет. -1, а именно:

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН № 3 /три/, самостоятелен обект с идентификатор 10447.515.224.8.18 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, петстотин и петнадесет, точка, двеста двадесет и четири, точка, осем, точка, осемдадесет/, построен в УПИ/парцел 10447 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем/, разположен на две нива: I /- едно римско/ първи сутерен със застроена площ 47.22 кв. м. /четиридесет и седем, точка, двадесет и два квадратни метра/ и към него склад в II /-две римско/ - втори сутерен със застроена площ 52.78 кв. м. /петдесет и два, точка, седемдесет и осем квадратни метра/, при граници: Ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж : 10447.515.224.8.19, под обекта - няма, над обекта: 10447.515.224.8.19, 10447.515.224.8.17; Ниво 2, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 10447.515.224.8.19, 10447.515.224.8.17, 10447.515.224.8.20, под обекта: 10447.515.224.8.19 и над обекта: 10447.515.224.8.16, 10447.515.224.8.15, ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху земята, както и идеални части от общите части на вход ''А''. Обектът на ниво втори сутерен се състои от голяма търговска зала, санитарен възел и коридор. Разполага с водопровод, канализация и ел. инсталация. На ниво първи сутерен — подземно ниво се намира склад, към който няма подход /необходимо е изграждане на стъпала за достъп/.

Ивелина Борисова Цанкова
РЕГ. № ЧСИ
896
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Васил Левски” №27, вход "В", ет.0, ап.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
0899 677540
Мобилен телефон
0879841444
Публикувано на 27 май 2024 г. в 15:07 часа
Магазин
28.60 кв.м
17 798.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. "Трети март" № 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Димитър Бончев Бойчев
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 09:00