ПЛОЩ
678.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
изгрев
Квартал
Ж.К.ИЗТОК
Адрес
гр. София, район "Изгрев", ул. „Драган Цанков“ № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Никола Костадинов Попов
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 68134.802.627, с площ по скица от 678 кв.м., а по документ за собственост – 550 кв.м., находящ се в гр. София, Столична община, район Изгрев, ул. „Драган Цанков“ № 25, по КК и КР на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-95/18.12.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 627 , кв. 91, парцел ІV, при съседи: 68134.802.2148, 68134.802.2255, 68134.802.2153, 68134.802.2147, 68134.802.1918, 68134.802.626, заедно с построената в поземления имот еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 68134.802.627.1 по КК и КР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, ул. „Драган Цанков“ № 25, със застроена площ от 98 кв.м., брой етажи – два, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна.

Никола Костадинов Попов
РЕГ. № ЧСИ
847
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Лавеле No8, ет.2 /първи етаж над мецанина/
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9631026
Мобилен телефон
0888 936 415; 0877 661 120
Публикувано на 11 април 2024 г. в 16:06 часа
Парцел
2 427.00 кв.м
160 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чепинци
Адрес
с. Чепинци, м. "Връшник"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 11:24 часа
Парцел
5 613.00 кв.м
2 112 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, местност "Малинова Долина"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 26 април 2024 г. в 11:20 часа
Парцел
9 955.00 кв.м
581 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кокаляне
Адрес
с. Кокаляне, местност "Старата юзина"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 26 април 2024 г. в 11:24 часа
Парцел
2 765.00 кв.м
1 219 017.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Гърдова глава, ул. Прохлада
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00