ПЛОЩ
5 122.00 кв.м
Населено място
гр. Батак
Адрес
Местност Пущек
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Костадинов Бараков
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.586 /нула две осем три седем точка едно едно точка пет осем шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г./12.04.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: землището на гр. Батак, общ. Батак, местност „ПУЩЕК“, начин на трайно ползване: ливада, площ: 5 122  /пет хиляди сто двадесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 029068, съседи: 02837.11.602, 02837.11.658, 02837.11.645, 02837.11.645, 02837.11.591, 02837.11.592, 02837.11.587, 02837.11.643.

Васил Костадинов Бараков
РЕГ. № ЧСИ
886
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. Пейо Яворов" № 6, ет.2, ап.1
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460412
Мобилен телефон
0886872886
Публикувано на 23 април 2024 г. в 09:27 часа
Земеделска земя
10 231.00 кв.м
176 791.68 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Априлци
Адрес
местността „ГУДЖИ ДЪБ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 28.04.2024 до 28.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2024 15:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 09:33 часа
Земеделска земя
66 866.00 кв.м
11 435 877.36 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Априлци
Адрес
местността „ГУДЖИ ДЪБ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 28.04.2024 до 28.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2024 15:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 23:27 часа
Земеделска земя
7 999.00 кв.м
3 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Росен
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 15:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 23:29 часа
Земеделска земя
14 810.00 кв.м
8 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Росен
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 15:00