ПЛОЩ
1 979.00 кв.м
Населено място
гр. Летница
Адрес
пл. "Васил Левски" № 58
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 28.05.2024 до 28.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.586 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест, точка, триста и петнадесет, точка, петстотин осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-69/02.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Летница, пл. „Васил Левски“ № 58, площ: 1979 кв. м /хиляда деветстотин седемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 586, квартал: 49, парцел: Х, при съседи: 43476.315.1974, 43476.315.1978, 43476.315.585, 43476.315.1802, 43476.315.584, 43476.315.582.

 

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №1992/21<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –Преслав Кочев, тел. 0879 634 664, <br />email: <a href="mailto: [email protected] ">[email protected]

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 19 март 2024 г. в 16:40 часа
Парцел
2 598.00 кв.м
17 828.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Троян
Адрес
местност Орешака
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 03.05.2024 до 03.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 14:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 10:38 часа
Парцел
662.00 кв.м
6 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дерманци
Адрес
ул. "Дърман" № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 14:00
Публикувано на 12 април 2024 г. в 16:23 часа
Парцел
476.00 кв.м
2 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голец
Адрес
ул. Хан Крум
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:29 часа
Парцел
1 854.00 кв.м
12 038.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Троян
Адрес
местност "Беликов рът"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 14:00