ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
1 470.00 кв.м
Населено място
с. Недан
Район
с. Недан, общ. Павликени
Адрес
с. Недан, общ. Павликени
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-151 в квартал 14 по ПУП на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново, по ПУП на селото, утвърден със Заповед №137 от 2001г., който съгласно Скица №1067/08.11.2022г., издадена от Община Павликени, е с площ 1 470 кв.м./хиляда четиристотин и седемдесет кв.метра/, при граници: север - улица, изток - УПИ VI-152, кв.14, юг - УПИ VII-153, кв.14, запад - УПИ IV-813, кв.14, който УПИ е идентичен с парцел V-212, в кв.66 по плана на селото от 1924г. 

/Забележка:По време на описа е установено, че фигуриращите в Скица №1067/08.11.2022 г. паянтова сграда и масивна сграда – плевня са съборени/

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 8 май 2024 г. в 14:03 часа
Парцел
1 400.00 кв.м
3 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долна Оряховица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 16 май 2024 г. в 14:09 часа
Парцел
2 400.00 кв.м
4 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ресен
Адрес
с. Ресен, общ. Велико Търново, на ул. „Синчец“ № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:30
Публикувано на 23 май 2024 г. в 13:06 часа
Парцел
1 280.00 кв.м
3 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козловец
Адрес
с.Козловец, общ.Свищов
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 02.06.2024 до 02.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.07.2024 11:00
Публикувано на 4 юни 2024 г. в 08:45 часа
Парцел
928.00 кв.м
41 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беляковец
Адрес
с. Беляковец, общ.Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 10:00