ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
67.00 кв.м
Населено място
гр. Нова Загора
Адрес
ГР.НОВА ЗАГОРА, УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 92
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 /ЕДНА ТРЕТА/ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51809.501.1777 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин седемдесет и седем/, находящ се в гр. Нова Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-56/31.08.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.10.2020г., с адрес на поземления имот: гр. Нова Загора, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 92 / деветдесет и две/, с площ: 201 кв.м. /двеста и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор няма, номер по предходен план: 1777, със съседи: 51809.501.5224, 51809.501.1776, 51809.501.1771, 51809.501.1778, без построените в този поземлен имот сгради.

Гергана Грозева Костова
РЕГ. № ЧСИ
915
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, обект 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 667627
Мобилен телефон
0877905593
уебсайт
Публикувано на 21 май 2024 г. в 12:00 часа
Парцел
4 499.00 кв.м
219.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шивачево
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 16:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 12:03 часа
Парцел
12 548.00 кв.м
18 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шивачево
Адрес
местност Чираджийската кори
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 16:00
Публикувано на 23 май 2024 г. в 10:59 часа
Парцел
1 041.00 кв.м
3 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Богданово
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 12:00