ПЛОЩ
1 500.00 кв.м
Населено място
с. Карапелит
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Незастроено ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, ул. „Седемнадесета“ №14 /четиринадесет/, с площ от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III-627 /трети за шестстотин двадесет и седми/ в кв. 58 /петдесет и осми/ по плана на селото, при граници и съседи: имоти № VII-626, II-628, IV-625 и улица. 
 Описание: Имотът се намира в с. Карапелит, ул. „Седемнадесета“ № 14. Наоколо са изградени жилищни сгради, които се обитават целогодишно. Поземления имот е незастроен, урегулиран в УПИ  III-627 в кв.58 с площ от 1500 кв.м., по регулационния план на с. Карапелит. Имотът е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, лице и подход от север. Поземления имот е ограден, но не е снабден с ток и вода. Транспортната достъпност е добра.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: Възбрана № 173, том 4, дв.вх.рег.№ 8297/11.10.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 24 април 2024 г. в 09:00 часа
Парцел
680.00 кв.м
3 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хитово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 14 май 2024 г. в 13:10 часа
Парцел
123.50 кв.м
4 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
Адрес
ул.Г.С.Раковски № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 11:00
Публикувано на 17 май 2024 г. в 09:26 часа
Парцел
1 140.00 кв.м
8 892.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Минково
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 14:44 часа
Парцел
690.00 кв.м
2 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кочмар
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:30