ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
5
ПЛОЩ
104.72 кв.м
Населено място
гр. Горна Оряховица
Адрес
ул. Борима № 19, вх.Б, ет.5, ап.9
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в град Горна Оряховица, ул. Борима № 19, вх.Б, ет.5, ап.9, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 16359.515.123.1.29 /шестнадесет хиляди триста петдесет и девет, точка, петстотин и петнадесет, точка, сто двадесет и три, точка, едно, точка, двадесет и девет/, находящ се в град Горна Оряховица, област Велико Търново, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1539/31.08.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, находящ се в сграда с идентификатор 16359.515.123.1 /шестнадесет хиляди триста петдесет и девет, точка, петстотин и петнадесет, точка, сто двадесет и три, точка, едно/ с предназначение – жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.515.123 /шестнадесет хиляди триста петдесет и девет, точка, петстотин и петнадесет, точка, сто двадесет и три/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта – 1 /едно/, площ по документ – 104.72 /сто и четири цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра, прилежащи части – избено помещение №8 /осем/ с площ 13.65 /тринадесет цяло шестдесет и пет стотни/ квадратни метра, таванско помещение №8 /осем/ с площ 7.50/ седем цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти в сградата: над обекта: 16359.515.123.1.31, под обекта: 16359.515. 123.1.27, на същия етаж: 16359 515. 123.1.30.

Ивелина Борисова Цанкова
РЕГ. № ЧСИ
896
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Васил Левски” №27, вход "В", ет.0, ап.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
0899 677540
Мобилен телефон
0879841444
Публикувано на 15 май 2024 г. в 10:14 часа
Многостаен апартамент
97.78 кв.м
115 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Павликени
Адрес
ул. “"Хаджи Димитър" №45, ет. 3, ап. 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 09:00