ПЛОЩ
1 140.00 кв.м
Населено място
с. Полковник Минково
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- Недвижим имот находящ се в село Полковник Минково, община Добричка, област Добрич, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО с площ от 1140 кв.м. /хиляда сто и четиридесет квадратни метра/, представляващ имот №572 (петстотин седемдесет и две), в квартал 78 (седемдесет и осем), за който е отреден УПИ I-изолационна зеленина, по плана на село Полковник Минково, община Добричка, област Добрич, при съседи: от двете страни улица, УПИ I-изолационна зеленина 
 Описание: имотът е с неправилна трапецовида форма с лице на северозапад към асфалтирана улица, ограден с метална мрежа на колове. Имотът е разположен на равен терен, не е снабден с ток и вода, комуникации в близост до улица. Дворното място се обработва, засято със зеленчуци и 20 фиданки – плодни дръвчета на около две годишна възраст. Съседните имоти през улицата са застроени и обитавани целогодишно. Дворното място не може да се застроява с масивни сгради по реда на ЗУТ .
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: 
 - възбрана №126, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№3187/24.04.2023 г. 

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 24 април 2024 г. в 09:00 часа
Парцел
680.00 кв.м
3 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хитово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 14 май 2024 г. в 13:10 часа
Парцел
123.50 кв.м
4 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
Адрес
ул.Г.С.Раковски № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 11:00
Публикувано на 17 май 2024 г. в 08:34 часа
Парцел
1 500.00 кв.м
5 328.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карапелит
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 14:44 часа
Парцел
690.00 кв.м
2 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кочмар
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:30